GERT STRENGHOLT         SCHILDERIJEN


de buren rechts
Acryl 90 x 70

P 13
Acryl/linnen 50x50

P35
Acryl/linnen 50x100
P29
Acryl/linnen 50x100

de achterburen
Acryl 90 x 70

Catch that Arrow
Acryl/linnen 70x60

P38
Acryl/linnen 50x100
Walking into the blue night
Acryl/linnen 80x120

Fluitspeler
Acryl/linnen 50x50

Droombrengster
Acryl/linnen 50x50

P33
Acryl/linnen 50x100

P 31
Acryl/linnen 50x100

P 10
Acryl/linnen 50x50

P 9
Acryl/linnen 50x50

Decision
Acryl/linnen 60x150

P 30
Acryl/linnen 50x100

P 40
Acryl/linnen 60x60

Kloek
Acryl/linnen 80x80

Mary meets her Angel
Acryl/linnen 60x160

P34
Acryl/linnen 80x80

Nachtvlucht
Acryl/linnen 70x80

Dancing hare with full moon
Acryl/linnen 80x80

P32 3
Acryl/linnen 50x100

P36
Acryl/linnen 50x100

P 1
Acryl/linnen 40x40

P 2
Acryl/linnen 40x40

P 37
Acryl/linnen 50x100

P32 3
Acryl/linnen 50x100

Catch that Arrow
Acryl/linnen 70x60

P 40
Acryl/linnen 60x60

P32 3
Acryl/linnen 50x100

Kloek
Acryl/linnen 80x80